• HCA VIỆT NAM
  • Văn Phòng Chứng Nhận Halal

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Sự kiện sắp diễn ra: Hội thảo Thị trường Malaysia - Giới thiệu Hội nghị thượng đỉnh Selangor 2018
  Thứ bảy, 14:56 Ngày 10/03/2018
  Ngày 08/06/2018, ITPC sẽ tổ chức hội thảo"Malaysia - Cửa ngõ giao thương vào thị trường Halal". Văn Phòng Chứng Nhận Halal đẫ nhận lời mời và sẽ có phần thuyết trình về Chứng nhận Halal cũng như tầm quan trọng của chứng nhận Halal. Đến tham dự buổi hội thảo, Doanh nghiệp sẽ nắm bắt được các cơ hội xuất khẩu vào thị trường Malaysia cũng như nắm bắt chi tiết về sự kiện trọng đại: Chuỗi Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế Selangor 2018 từ 06 -16/9/2018. Văn Phòng Chứng nhận Halal kính mời Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp đến tham dự Hội thảo với chi tiết như sau:    
  Liên kết facebook