• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Văn phòng chứng nhận Halal - HCA Việt Nam  tự hào  là một trong những tổ chức Chứng Nhận Halal tại Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực chứng nhận Halal. 
  Văn phòng chứng nhận Halal chỉ cung cấp một dịch vụ duy nhất là dịch vụ  đánh giá cấp chứng nhận HALAL cho các Công ty xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu, với phương châm: Công bằng - Minh bạch - Chuyên nghiệp 

  Văn phòng chứng nhận Halal - HCA Việt Nam tuân thủ theo  Luật Shari'ah / Các tiêu chuẩn Halal và hoạt động theo tiêu chuẩn của tổ chức chứng nhận quốc tế vì vậy chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các Tổ chức Công nhận trên Thế giới. HCA Việt Nam hướng tới trở thành một trong những Tổ chức Chứng nhận Halal Uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

  HCA cung cấp các chương trình Chứng nhận Halal đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu khắt khe của tất cả các thị trường kể cả thị trường khó tính.

  Chúng tôi  vinh dự là tổ chức Duy nhất tại Việt Nam đạt  được công nhận quốc tế bởi:  JAKIM (Malaysia), GCC Accredittation Center (GAC), MOIAT ( UAE) , MUIS( Singapore), CICOT (Thái Lan) và là thành viên Hội đồng thực phẩm Halal thế giới (Word Halal Food Council).

  Tại Việt Nam, HCA Việt Nam đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường  chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ cho phép thực hiện dịch vụ đánh giá Sự phù hợp đa ngành theo nghị định 107/2016/NDCP theo tiêu chuẩn Halal.