• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Do  yêu cầu tại một số khu vực trên thế giới, Văn phòng Halal có 3 chương trình đánh giá mới để khách hàng có thể lựa chọn 

  Halal JAKIM:

  - Có hiệu lực ở tất cả các quốc gia trên thế giới  ngoại trừ Indonesia và 7 quốc gia GCC ( UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen).

  - Không giới hạn loại sản phẩm chứng nhận.

  Halal MUI:

  - Chương trình dành riêng cho thị trường Indonesia. 

  - Chỉ áp dụng cho các sản phẩm là nguyên liệu và hương liệu, không áp dụng cho sản phẩm là thành phẩm.

  Halal GCC:

  - Chương trình dành riêng cho thị trường các quốc gia GCC. Bắt đầu từ 01/01/2017 các sản phẩm không được đánh giá theo tiêu chuẩn này sẽ không được xuất khẩu vào thị trường 7 nước GCC nêu trên ( Xem thêm phần Quy định thị trường).

  - Chỉ áp dụng cho các sản phẩm là thực phẩm.

  Liên kết facebook