• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Chứng nhận Halal có thể áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm không phải là Haram hoặc không chứa bất kì thành phần nào là Haram và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal.

  Tuy nhiên, hiện nay những thị trường Hồi giáo chưa đồng nhất về chứng nhận Halal mà có những yêu cầu và tiêu chuẩn Halal riêng. Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp có thể xuất khẩu vào tất cả các thị trường Hồi giáo, Chúng tôi cung cấp các chương trình chứng nhận khác nhau đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

   

  Chương trình chứng nhận: có 3 chương trình
  1. Chương trình JAKIM: 
  • Có thời hạn chứng nhận 1 Năm.
  • Tất cả các loại sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu,dịch vụ... đều chứng nhận được.
  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Indonesia và GCC.
  2. Chương trình GCC:
  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm thực phẩm.
  • Chương trình đánh giá và chứng chỉ này chỉ áp dụng hiệu lực cho thị trường GCC (bao gồm các nước: Dubai-UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)
  •  Sau khi đánh giá chứng nhận thành công, công ty được cấp 03 bản chứng chỉ hiệu lực 3 năm
  3. Chương trình MUI
  Có giá trị 1 năm.
  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm là nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hương liệu.
  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Malaysia và GCC.

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều chương trình chứng nhận cùng lúc  để thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng hóa.

   

  Liên kết facebook