• HCA VIỆT NAM
  • Văn Phòng Chứng Nhận Halal

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Tầm quan trọng của chứng nhận halal

  • Là yêu cầu bắt buộc khi nhập khẩu vào một số nước Hồi Giáo và  khách hàng Hồi giáo.
  • Chứng nhận Halal của nguyên liệu là phương pháp chứng minh đơn giản và tin cậy nhất cho việc xem nhãn nguyên liệu đặc biệt là các nguyên liệu có nguồn gốc động vật.
  • Sản phẩm được chứng nhận Halal được người Hồi Giáo tin tưởng mua, sử dụng mà không phải do dự.
  • Được người tiêu dùng khắp nới trên thế giới lựa chọn vì đáp ứng  cả các yêu cầu về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

   

  Lợi ích của chứng nhận halal ?

  • Đáp ứng yêu cầu khách hàng và quốc gia nhập khẩu.
  • Tăng cơ hội canh tranh với sản phẩm khác,
  • Tạo lòng tin cho người tiêu dùng
  • Tăng đối tượng sử dụng: Người theo đạo Hồi và không theo đạo Hồi ưu thích các sản phẩm Halal.
  • Tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản phẩm Halal  trên Thế giới
  • Tiết kiệm thời gian cho việc xem nhãn nguyên liệu.
  • Thuận lợi trong việc marketing, chào hàng và tiếp cận thị trường Hồi giáo.

  - Văn Phòng Chứng nhận Halal đã được công nhận quốc tế vì vậy Chứng chỉ Halal do HCA Việt Nam cấp được chấp nhận trên toàn thế giới.