• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Lợi ích và Tầm quan trọng của Chứng nhận Halal:

  Chứng nhận Halal do Văn Phòng Chứng nhận Halal ( HCA Việt Nam) được công nhận quốc tế, vì vậy các sản phẩm sau khi được Chứng nhận Halal sẽ  có được những lợi ích sau đây: 

  • Chứng nhận Halal đáp ứng  yêu cầu  khi xuất khẩu vào các quốc gia Hồi Giáo và  khách hàng Hồi giáo.
  • Sản phẩm được chứng nhận Halal được người Hồi Giáo tin tưởng mua, sử dụng mà không phải do dự.
  • Tạo lòng tin cho người tiêu dùng, Được người tiêu dùng khắp nới trên thế giới lựa chọn vì đáp ứng  cả các yêu cầu về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Chứng nhận Halal của nguyên liệu là  phương pháp chứng minh đơn giản và tin cậy và tiết kiệm thời nhất cho việc xem nhãn nguyên liệu đặc biệt là các nguyên liệu có nguồn gốc động vật.
  • Chứng nhận Halal  giúp DN tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản phẩm Halal  trên Thế giới.
  • Chứng nhận halal  giúp Thuận lợi trong việc marketing, chào hàng và tiếp cận thị trường Hồi giáo với 1,8 tỷ người (chiếm 24 dân số thế giới)
  • .

   

  lợi ích của chứng nhận Halal

   

   

  Liên kết facebook