• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Hiện nay, có rất nhiều công ty sử dụng chứng nhận Halal giả hoặc chứng nhận Halal không được Công nhận quốc tế dẫn đến khi xuất khẩu không được chấp nhận hoặc doanh nghiệp cần tìm nguồn nguyên liệu Halal nhưng không xác minh được chứng nhận Halal cho nguyên liệu có đúng và hợp lệ hay không. Chính vì lý do này Văn Phòng Chứng nhận Halal sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp: Cách kiểm tra Chứng nhận Halal như thế nào là Chứng Halal quốc tế và HỢP LỆ?

  Doanh nghiệp cần dựa vào các thông tin sau để xác định chứng nhận Halal đó có hợp lệ không để đưa ra quyết định mua hàng:


  1. Giấy Chứng Nhận Halal phải được cấp bởi các tổ chức Chứng Nhận Halal Quốc tế.
  Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức Chứng nhận Halal nhưng chỉ có những thị trường Hồi giáo lớn mới có các tổ chức công nhận và Chứng nhận Halal  Uy tín và được các nước Hồi giáo chấp nhận. Tuy nhiên, mỗi thị trường Hồi giáo lại có những quy định riêng nên Doanh nghiệp xuất khẩu cần xác định thị trường và chọn Chương trình chứng nhận Halal  phù hợp.

  Một số cơ quan công nhận uy tín trên thế giới có công bố danh sách các TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HALAL ĐƯỢC CÔNG NHẬN:

  - Cơ quan Công nhận Jakim của Malaysia. Cách tải danh sách: click vào link của tổ chức JAKIM: http://www.halal.gov.my/v4/

  Chọn mục : Foreign Halal Certification Body (FHCB) và tải danh sách về

  - Cơ quan công nhận bởi ESMA (UAE): click vào link của tổ chức: http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA

  - Cơ quan công nhận MUI (Indonesia): click vào link của tổ chức để tải về: https://www.halalmui.org/mui14/main/page/list-of-halal-certification-bodies

  Tham khảo quy định về chứng nhận Halal tại Indonesia được áp dụng từ ngày 17/10/2019 để cập nhật quy định về chứng nhận Halal tại Indonesia. Click vào đây để xem quy định

  2. Giấy chứng nhận còn hiệu lực:

  Giấy chứng nhận Halal là chứng nhận cho sản phẩm vì vậy cần chú ý tên sản phẩm trên bao bì  phải khớp với tên sản phẩm trên chứng nhận.

  Ngày sản xuất sản phẩm nằm trong khoảng hiệu lực chứng nhận.

  Khi sắp hết hạn hiệu lực chứng nhận, Doanh nghiệp cần liên hệ với tổ chức chứng nhận để đánh giá và cấp giấy để duy trì hạn hiệu lực chứng nhận.

  3. Để xác minh sản phẩm Halal, logoHalal, Chứng nhận Halal do Văn Phòng Chứng Nhận Halal HCA cấp là thật hay giả?

  Anh chị vui lòng gửi hình ảnh sản phẩm HALAL/ Logo HALAL/ Chứng nhận Halal, tên Doanh nghiệp, tên sản phẩm, ngày sản xuất qua email: info@halal.vn

  chu ky mail

  Liên kết facebook