• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

   Yêu cầu của DUBAI về nhập khẩu và tái xuất thực phẩm

  • Download ngay

   Danh sách tổ chức chứng nhận được Hàn Quốc (MFDS) công nhận

  • Download ngay

   Hướng dẫn của Quata về việc nhập khẩu thực phẩm

  • Download ngay

   Hướng dẫn GCC về kiểm soát thực phẩm nhập khẩu

  • Download ngay

   Danh sách các tổ chức chứng nhận được MUI công nhận

  • Download ngay

   Danh sách các tổ chức chứng nhận được Jakim công nhận

  • Download ngay

   QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HALAL, DẤU CHỨNG NHẬN HALAL

  • Download ngay

   QF03.01B: DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU-PHỤ GIA-HÓA CHẤT

  • Download ngay
  Liên kết facebook