• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

   DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU-PHỤ GIA-HÓA CHẤT (QF 03.01B Ingredient List 2023 )

  • Download ngay

   Phiếu Đăng Ký chứng nhận Halal (QF03.01. Application Form (Ver.5_04.06.24)

  • Download ngay

   QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HALAL (QP 03 Halal Certification process (Ver7).(04.06.2024))

  • Download ngay

   LIST OF REQUESTED DOCUMENTS FOR STAGE - 1 AUDIT(LH zalo : 0979 888 713)

  • Download ngay

   Tiêu chuẩn Halal (Liên hệ Ms. Hằng 0979888713 hoặc 0916777813)

  • Download ngay

   HƯỚNG DẪN YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO HALAL KHI CHỨNG NHẬN HALAL

  • Download ngay

   QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HALAL, DẤU CHỨNG NHẬN HALAL

  • Download ngay

   YÊU CẦU CHUNG CHO CHỨNG NHẬN HALAL (QP02 General requirements for Halal certification (Ver.06-04.06.24))

  • Download ngay
  Liên kết facebook