• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Chứng nhận Halal là chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm. Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal. Quy trình này được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

  a.      BƯỚC 1. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN:  THEO 2 BIỂU MẪU QF03,01 và QF03.01B 
  b.      Bước 2. Báo giá và ký kết hợp đồng.
  c.      Bước 3. Đánh giá giai đoạn 1: Đánh giá hồ sơ :tại nhà máy (chương trình GCC) hoặc qua mail
  d.      Bước 4. Đánh giá Giai đoạn 2: Đánh giá Hiện trường cơ sở sản xuất
  e.      Bước 5. Thẩm tra hồ sơ và cấp chứng nhận ( nếu đạt).

   

  Liên kết facebook