• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Điều kiện cơ bản để sản phẩm  được Chứng nhận Halal:

   

  • Sản phẩm không phải Haram và/hoặc sử dụng những thành phần không phải Haram phù hợp với các yêu cầu của luật Shari’ah và thiên kinh Quran;

  • Tổ chức phải có hệ thống kiểm soát sản xuất phù hợp tiêu chuẩn Halal, hoặc có các yêu cầu đảm bảo chất lượng tương tự; phải đào tạo cho nhân viên, thực hiện đánh giá nội bộ việc áp dụng tiêu chuẩn Halal…

  • Dây chuyền sản xuất không lẫn lộn Halal và Haram.

  • Chịu sự giám sát sau chứng nhận qua việc xem xét các yếu tố bảo đảm chất lượng và có kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm lấy từ Tổ chức sản xuất và/hoặc thị trường.

  Hiểu về Halal:

  • Thực phẩm chay  100 % không có nghĩa là Halal;
  • Không thịt heo, không mỡ heo không có nghĩa là Halal;
  • Sản phẩm sản xuất tại các quốc gia Hồi giáo không có nghĩa là Halal;
  • Nguyên liệu viết bằng tiếng Arab  không có nghĩa là Halal;
  • Sản phẩm mua từ cửa hàng của người Muslim không có nghĩa là Halal.
  Liên kết facebook