• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Chứng Nhận Halal của Văn Phòng Chứng Nhận Halal có TEM CHỐNG GIẢ
  Thứ bảy, 10:48 Ngày 10/03/2018
  Để  loại trừ việc lạm dụng Chứng nhận Halal của một số đối tượng, Văn Phòng Chứng Nhận Halal đã ban hành Giấy chứng nhận Halal có Tem chống giả từ ngày 6/6/2018.  
  Liên kết facebook