• HCA VIỆT NAM
  • Văn Phòng Chứng Nhận Halal

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Do  yêu cầu tại một số khu vực trên thế giới, Văn phòng Halal có 3 chương trình đánh giá mới để khách hàng có thể lựa chọn 

   

  tin nóng
  Liên kết facebook