• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  HCA Việt Nam vẫn được công nhận bởi MUI trước ngày 16/10/2019 vì vậy chúng tôi triển khai lại chương trình Halal MUI để phục vụ việc xuất khẩu của Doanh nghiệp vào thị trường Indonesia.

  1.Quy định mới từ 17/10/2019 của Indonesia:

   Cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về chứng nhận sản phẩm Halal được chính phủ bổ nhiệm là Cơ quan bảo hành sản phẩm Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal - viết tắt: BPJPH)  .

  Cơ quan bảo lãnh sản phẩm Halal (BPJPH) là một cơ quan được hình thành dưới sự bảo trợ của Bộ Tôn giáo. Luật số 33 năm 2014 liên quan đến Đảm bảo Sản phẩm Halal bắt buộc rằng Sản phẩm lưu hành ở Indonesia được bảo đảm là halal, và do đó, Cơ quan Bảo hành Sản phẩm Halal có nhiệm vụ và chức năng đảm bảo các sản phẩm halal nhập, lưu thông và buôn bán ở Indonesia.

  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

  Cơ quan bảo lãnh sản phẩm Halal cũng được hỗ trợ bởi các nhiệm vụ và chức năng theo quy định của Luật số. 33 năm 2014 liên quan đến Đăng ký Halal, Chứng nhận Halal, Xác minh Halal, Hướng dẫn và giám sát sản phẩm halal, Hợp tác với tất cả các bên liên quan và thiết lập tiêu chuẩn halal của sản phẩm. Từ sau ngày 17/10/2019: Việc cấp chứng chỉ Halal sẽ do BPJPH đảm nhiệm thay cho Majelis Ulama Indonesia (Viết tắt: MUI)

  -Tuy nhiên,  Giấy Chứng nhận hoặc giấy công nhận Halal do  MUI  cấp trước ngày 17/10/2019 vẫn có hiệu lực.

  2. Triển khai lại chương trình Halal MUI

  HCA Việt Nam vẫn được công nhận bởi MUI trước ngày 16/10/2019 và có hiệu lực 2 năm và vì vậy chúng tôi xin Thông báo: triển khai lại chương trình Halal MUI để phục vụ việc xuất khẩu của Doanh nghiệp vào thị trường Indonesia.

  Như vậy HCA Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ 3 chương trình chứng nhận phù hợp với thị trường xuất khẩu:

  a. Chương trình JAKIM (Malaysia):

  Thời hạn :Có thời hạn chứng nhận 1 Năm.

  Phạm vi chứng nhận:áp dụng được cho tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ như :thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu,...nhà hàng, logistic...

  Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Indonesia và GCC

  b. Chương trình GCC:

  Giấy chứng nhận :Có giá trị 3 năm.

  Chỉ đánh giá cho sản phẩm thực phẩm không bao gồm giết mổ

  Phạm vi thị trường xuất khẩu:Chỉ có giá trị tại GCC. ( GCC bao gồm: UAE, Kuwwait, Oman, Quatar, Saudi Arabia, Bahrain, Yemen)

  c. Chương trình MUI: (triển khai lại)

  Thời hạn :Có giá trị 1 năm.

  Phạm vi chứng nhận:Chỉ đánh giá cho sản phẩm là nguyên liệu (bán thành phẩm) và hương liệu

  Phạm vi thị trường xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Malaysia và GCC

   

  Liên kết facebook