• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Văn Phòng Chứng nhận Halal vinh dự là tổ chức Chứng nhận Halal đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi các tổ chức Quốc tế:

  • Được công nhận bởi Trung tâm công nhận của Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh GCC- GAC :

   

  Cơ quan công nhận của Hội đồng hợp tác các nước Vùng Vịnh GCC
  Nhãn
  • Được chấp thuận bởi ESMA (UAE):

  ESMA: Cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường và Đo lường của UAE

  • Được Công nhận bởi Jakim (Malaysia) :

  • Được Công nhận bởi MUI (Indonesia)
  • Cùng thừa nhận lẫn nhau với CICOT (Thái Lan):

   

   

  • Công nhận bởi MUIS (Singapore):
  • Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc – KFDA:

   

  • HCA cũng là thành viên duy nhất của Việt Nam trong Hội đồng thực phẩm Halal Thế Giới: World Halal Food Council.

   

  Liên kết facebook