• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Khóa đào tạo Nhận thức Halal ngày 14-15/5/2019 diễn ra thành công tốt đẹp.
  Thứ sáu, 10:15 Ngày 28/06/2019

  Thị trường Hồi giáo là một thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng với dân số Hồi giáo khoảng 1,8 tỷ người trên 112 quốc gia, chiếm 25% dân số thế giới. Để tiếp cận được thị trường này thì các sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn Halal.  Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nắm bắt được tiêu chuẩn Halal cũng như còn khó khăn khi xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Halal cho trong quá trình sản xuất các sản phẩm của mình.

  Với mong muốn giúp Doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về tiêu chuẩn Halal, cách xây dựng Hệ thống đảm bảo Halal (HAS) cũng như cập nhật những yêu cầu mới nhất của thị trường Hồi giáo - Văn phòng Chứng nhận Halal (HCA Việt Nam) tổ chức khóa đào tạo tập trung: “Nhận thức chung về tiêu chuẩn Halal cho các Doanh Nghiệp Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng đúng yêu cầu của tiêu chuẩn trong quá trình cấp Chứng chỉ Halal.

  Khóa đào tạo được đông đảo các Doanh nghiệp thực phẩm tham gia và diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình đào tạo tập trung nào những yêu cầu, định nghĩa trong tiêu chuẩn Halal MS 1500: 2009 và MS 1500:2019 và những yêu cầu của thị trường Halal, cách xây dựng hệ thống đảm bảo Halal (HAS), bên cạnh đó là những thông tin về văn hóa Hồi giáo, Văn hóa khi kinh doanh và làm việc với người Hồi giáo.

  Các Doanh nghiệp trải qua các bài tập nhóm, bài kiểm tra để hiểu rõ hơn về Halal. Sau khóa đào tạo Doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ đào tạo HALAL.

  Những hoạt động sôi nổi của học viên tham gia khóa đào tạo:

  Hằng Halal.

  Liên kết facebook