• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Các nước Asean đang cố gắng Hài hòa hóa tiêu chuẩn Halal
  Thứ bảy, 11:14 Ngày 10/03/2018

  Malaysia đang thúc giục các nước hài hòa hóa các tiêu chuẩn Halal.

  https://www.youtube.com/watch?v=woLH_Yziaw8

  Liên kết facebook