• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  • GIỚI THIỆU VỀ HCA VIỆT NAM

   Văn phòng chứng nhận Halal (HCA Việt Nam) vinh dự là tổ chức đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có các công nhận quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận Halal.

   HCA Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm HALAL cho các Công ty xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu.

   HCA Việt Nam hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức chứng nhận và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các tổ chức công nhận trên Thế giới, thỏa mãn tất cả yêu cầu của tất cả các thị trường trên thế giới.

    

    

   xem chi tiết

  GIỚI THIỆU VỀ HCA VIỆT NAM

  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.

   xem chi tiết

  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.

   xem chi tiết

 • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.

 • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.

 • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.

 • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook-coppy-1520666758-coppy-1520666761
  • Chương trình Khuyến mãi giảm giá 10% khi Like Facebook-coppy-1520666758-coppy-1520666761

   Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất. Nguyên tắc của Văn Phòng Ảo là nhiều doanh nghiệp cùng thuê một văn phòng chính vì vậy ta sẽ có đủ chi phí để được sử dụng những dịch vụ văn phòng tốt nhất.