• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Indonesia công bố ban hành nhãn biểu tượng Halal mới
  Thứ ba, 11:02 Ngày 15/03/2022

  Indonesia đã chính thức công bố ban hành biểu tượng nhãn Halal mới tại Quyết định số 40/2022 ngày 10/02 /2022 của Cơ quan Thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH) và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2022 thay thế cho nhãn biểu tượng Halal trước đó.

  Theo qui định tại Quyết định số 40/2022, nhãn biểu tượng halal phải được gắn/ in vào bao gói sản phẩm /sản phẩm thuộc diện phải gắn nhãn với vị trí đặt nhãn phải dễ nhận biết, dễ đọc.

   (Nhãn biểu tượng Halal mới của Indonesia theo Quyết định số 40/2022)

   (Nhãn biểu tượng Halal mới của Indonesia theo Quyết định số 40/2022)

                   Theo người đứng đầu Cơ quan Thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH), ông Muhammad Aqil Irham, các doanh nghiệp đã có chứng nhận Halal được cấp trước khi Cơ quan BPJPH được thành lập vẫn có thể  sử dụng bao gói đã in nhãn biểu tượng Halal cũ (nếu còn tồn). Doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng nhãn biểu tượng Halal mới sau khi đã sử dụng hết bao gói tồn đọng./.

  Liên kết facebook