• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Quy trình Đánh giá - Chứng nhận Halal:


  a.      BƯỚC 1. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN: 

  Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu QF03,01 và QF03.01B và chọn chương trình chứng nhận Halal  phù hợp với thị trường xuất khẩu:

   

  Chương trình đánh giá
   
  Phạm vi chứng nhận
   
  Thời hạn hiệu lực chứng nhận
   
  Hiệu lực chứng nhận
   
  Jakim  (MALAYSIA) Thực phẩm, mỹ phẩm, bao bì, dược phẩm….
   
  1 năm
   
  Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước,
  Ngoại trừ: Indonesia và UAE
   
  MUI (Indonesia) Nguyên liệu, hương liệu 1 năm  Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước,
  Ngoại trừ: Malaysia và UAE
  UAE  Thực phẩm 3 năm Có  hiệu lực tại UAE

    

  b.      Bước 2. Báo giá và ký kết hợp đồng dựa theo thông tin khách hàng cung cấp.


  c.      Bước 3. Đánh giá giai đoạn 1: Đánh giá hồ sơ (tại nhà máy hoặc qua mail) Doanh nghiệp cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu để  đánh giá  sơ bộ trước khi đánh giá giai đoạn 2.

  - Hồ sơ giới thiệu công ty ( bao gồm cả sơ đồ tổ chức).

  - Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

  - Các giấy phép hoạt động (nếu có).

  - Quy trình/Sơ đồ sản xuất các sản phẩm chứng nhận.

  - Các kết quả thí nghiệm của sản phẩm chứng nhận.

  - Các chứng chỉ khác như ISO, HACCP, GMP, GAP (nếu có).. 


  d.      Bước 4. Đánh giá Giai đoạn 2: Đánh giá Hiện trường cơ sở sản xuất.

    Chương trình đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn Halal chuẩn quốc tế: MS 1500:2009, GSO 2055-1, MUI ...


  e.      Bước 5. Thẩm tra hồ sơ và cấp chứng nhận ( nếu đạt).


  Sự phù hợp trong đánh giá Halal :  Văn Phòng Chứng nhận Halal  - HCA sẽ đánh giá sự phù hợp việc tuân thủ Halal thông qua giám sát định kỳ hoặc bất ngờ khi có bằng chứng cho thấy Công ty không tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal. Khi phát hiện trong khoảng thời gian sau khi cấp giấy chứng nhận Halal , bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi các nhà sản xuất mà không được chấp thuận trước của Văn Phòng Chứng nhận Halal  - HCA sẽ dẫn đến việc đình chỉ hiệu lực chứng chỉ hoặc thu hồi.

  Những thay đổi này có thể là những điểm không phù hợp nặng ho ặc nhẹ:

  • MINOR (Không phù hợpnhẹ) : Liên quan đến an toàn vệ sinh, hồ sơ chưa đầy đủ, việc kiểm soát chưa đáp ứng đầu đủ yêu cầu (ví dụ như việc sử dụng hoá chất bị cấm, vệ sinh cá nhân, kiểm soát cô trùng); • MAJOR (không phù hợp nặng): Liên quan đến việc thay đổi thành phần nguyên liệu, sử dụng nguyên liệu thịt không có chứng chỉ halal, thay đổi nhà cung cấp, máy móc và di dời của nhà máy;.. 

  Những lỗi không phù hợp (đặc biệt là không phù hợp nặng) được đề cập ở trên sẽ dẫn đến việc đình chỉ hiệu lực chứng chỉ và Công ty phải tiến hành thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa.  
  • Vấn đề nghiêm trọng:  Liên quan đến việc sử dụng các thành phần Haram (bị cấm) trong sản xuất (ví dụ như không giết động vật theo nghi thức đạo hồi, sử dụng thịt lợn/heo hoặc dẫn xuất của nó, vv). Vi phạm các lỗi này sẽ bị thu hồi chứng chỉ đã được cấp.

  Vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn Phòng Chứng nhận Halal HCA  để nhận được các yêu cầu về đánh giá Chứng nhận Halal.