• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Văn Phòng Chứng nhận Halal vinh dự là tổ chức Chứng nhận Halal đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi các tổ chức Quốc tế:

  Được Công nhận bởi Jakim (Malaysia) :

   

  Được Công nhận bởi GAC:

  Được chấp thuận bởi ESMA (UAE):

  Được công nhận bởi MUI (Indonesia)

  Cùng thừa nhận lẫn nhau với CICOT (Thái Lan):

   

   

  Được Công nhận bởi MUIS (Singapore):

  Được Phê duyệt bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc – KFDA:

   

  HCA cũng là thành viên duy nhất của Việt Nam trong Hội đồng thực phẩm Halal Thế Giới: World Halal Food Council.

  Để nhận các thông tin của HCA hoặc về Công nhận quốc tế  năng lực Chứng nhận Halal vui lòng gửi yêu cầu vào mail: info@halal.vn.