• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Nhằm giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm và đặc biệt đảm bảo tính toàn vẹn  Halal trọng mọi hoạt động sản xuất các sản phẩm Halal. Văn Phòng Chứng nhận Halal ban hành: "HƯỚNG DẪN YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO HALAL KHI CHỨNG NHẬN HALAL TẠI VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL HCA VIỆT NAM". Tải về

  Doanh nghiệp cần xây dựng Hệ thống đảm bảo Halal thông qua Hướng dẫn này và các tài liệu có liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal.

  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO HALAL - Halal Assurance System/ (HAS)  là gì ?

  Hệ thống đảm bảo Halal là một hệ thống quản lý để duy trì trạng thái Halal của các sản phẩm đã đạt được chứng nhận halal

  Halal Assurance System (HAS) là một hệ thống quản lý tích hợp được xây dựng và phát triển, triển khai và duy trì giúp quản lý nguyên liệu, quy trình sản xuất, sản phẩm, nguồn nhân lực và quy trình nhằm duy trì tính bền vững của quy trình sản xuất halal theo yêu cầu của tiêu chuẩn Halal. Nó  đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn để duy trì tính nhất quán của sản phẩm  Halal do công ty sản xuất. Hệ thống được coi như một cơ chế nội bộ trong giám sát , kiểm soát, cải tiến Halal và ngăn chặn bất kì sự không tuân thủ nào trong sản xuất sản phẩm Halal: giúp giảm thiểu  và kiểm soát các mối nguy Halal, bảo đảm tính toàn vẹn trong sản xuất Halal.

   

  Hệ thống đảm bảo Halal (HAS) dựa trên các nguyên tắc của HACCP. Đặc biệt nhấn mạnh vào quá trình cung cấp (đặc biệt là nguồn gốc của tất cả các nguyên liệu thô, thứ cấp và phụ trợ), quy trình vệ sinh và quá trình truy xuất nguồn gốc. Hệ thống quản lý Halal có thể dễ dàng tích hợp vào tất cả các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế (ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000, v.v.) cho phép các công ty chứng nhận sản phẩm của họ là Halal theo cách đơn giản và chi phí thấp.Những điểm cơ bản của việc phát triển Hệ thống quản lý Halal được chấp nhận là:

  • Xây dựng Chính sách Halal đã được phê duyệt
  • Phát triển đội ngũ quản lý Halal chuyên dụng
  • Phát triển một phân tích vững chắc về các điểm quan trọng Halal * của quy trình sản xuất và tích hợp chúng trong phân tích HACCP
  • Halal đào tạo về các vấn đề Halal quan trọng của cán bộ tham gia vào quá trình Halal quan trọng (ví dụ như cung cấp nguyên liệu và phụ trợ, làm sạch & khử trùng, sản xuất, bảo quản, vận chuyển, phân phối)
  • Bao gồm Quy định cho phòng thu mua nguyên liệu Halal ( chứng nhận Halal nguyên liệu, ....)
  • Tích hợp quy trình truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn
  • Tích hợp hệ thống đảm bảo Halal trong chương trình kiểm toán nội bộ
  • Tích hợp các yêu cầu Halal trong quy trình sản xuất không phù hợp
  • Tích hợp các yêu cầu Halal trong thủ tục thu hồi
  • Tích hợp các yêu cầu Halal trong quy trình thiết kế / sửa đổi sản phẩm
  • Áp dụng đúng quy trình dán nhãn Logo HCA.
  • ..
  Liên kết facebook