• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English

  Chứng nhận Halal có thể áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm không phải là Haram hoặc không chứa bất kì thành phần nào là Haram và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal.

  Chương trình chứng nhận: có 3 chương trình
  1. Chương trình JAKIM: 
  • Có thời hạn chứng nhận 1 Năm.
  • Tất cả các loại sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu,... đều chứng nhận được.
  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Indonesia và UAE.
  2. Chương trình UAE:
  • Giấy chứng nhận :Có giá trị 3 năm.
  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm thực phẩm.
  • Chỉ có giá trị tại UAE
  3. Chương trình MUI: 
  • Có giá trị 1 năm.
  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm là nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hương liệu.
  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Malaysia và UAE.

   

  Với các loại sản phẩm/ dịch vụ có thể là:

  - Chứng nhận Halal cho thủy sản, nông sản, ...

  - Chứng nhận Halal cho thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi..

  - Chứng nhận Halal cho thực phẩm và đồ uống.

  - Chứng nhận Halal cho thực phẩm chức năng.

  - Chứng nhận Halal cho hương liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm...

  - Chứng nhận Halal cho dược phẩm

  - Chứng nhận Halal cho mỹ phẩm

  - Chứng nhận Halal cho sản phẩm chăm sóc cá nhân, tiêu dùng.

  - Chứng nhận Halal cho dịch vụ du lịch, nhà hàng, Logistic,..

  -...