Hotline :0916 777 465

Thông báo thay đổi chương trình chứng nhận

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN

Kính gửi Quý Khách Hàng/ Dear all,

Lời đầu tiên cho chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hợp tác của tất các các Quý Khách Hàng trong suốt thời gian qua/. Do sự thay đổi về các yêu cầu tại một số khu vực trên thế giới, Văn phòng Halal đã bổ sung thêm 2 khung chương trình đánh giá mới để khách hàng có thể lựa chọn./ Firsly, HCA respectfully thanks for your copporation during the last time. Because of new requirements relating to exporting, HCA has added 2 new below certification schemces since.

- Halal JAKIM: Giống với chương trình chứng nhận cũ. Không có hiệu lực khi xuất sang Indonesia và  bắt đầu không có hiệu lực từ  01/01/2017 tại 7 quốc gia GCC ( Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)/ as same as the old scheme last year. It is not applied for Indonesia Market and will start be uneffective from 01/01/2017 in GCC countries including Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)

Halal MUI: Chương trình dành riêng cho thị trường Indonesia. Không có hiệu lực tại Malaysia và bắt đầu không có hiệu lực từ  01/01/2017 tại 7 quốc gia GCC ( Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)./ It is not applied for Malaysia Market and will be uneffective from 01/01/2017 in GCC countries including Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)

Halal GCC: Chương trình dành riêng cho thị trường các quốc gia GCC. bắt đầu từ 01/01/2017 các sản phẩm không được đánh giá theo tiêu chuẩn này sẽ không được xuất khẩu vào thị trường 7 nước GCC nêu trên.( Vui lòng đọc file đính kèm). / It is applied only for GCC countries. From 01/01/2017,  Products certified not  following GCC Standard will not export to 7 mention countries GCC.(Please read attached file)

HCA đã tiến hành đăng  kí công nhận với 2 tổ chức công nhận MUI & GCC. Phía Indonesia đã tiến hành đánh giá tại văn phòng vào cuối tháng 10, và phía GCC đã đánh giá văn phòng từ 14-17.11.2016 và từ5-6.12.2016. Khi được thừa nhận chính thức từ Indonesia và GCC, Văn phòng Halal sẽ thông báo cho các doanh nghiệp (về thư công nhận, về chi phí xuất sang các thị trường này sau)/ In order to support Vietnam enterprises have not limitation of  exported markets, HCA has been submitted recognization from MUI & GCC. Both of these organization  conducted the assessment for HCA in October and November. When be recognized offically from them, HCA will inform to all enterprises in reference to Confirm Letter, fee for these market.

Đối với các công ty tái chứng nhận theo tiêu chuẩn JAKIM mà có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường GCC thì Văn phòng Halal sẽ kết hợp đánh giá cả 2 tiêu chuẩn trong lần đánh giá tới./ With  one certified follows JAKIM but still want  to export in GCC market, we will combine 2 schemes in the next audit

Anh/chị vui lòng điền lại các thông tin theo mẫu đăng kí chứng nhận và gửi lại để VP báo phí chứng nhận. Ghi chú các thông tin liên quan đến việc bổ sung sản phẩm./ Because of the above change, please fill in the new form of application and turn back us. Based on your form, we will inform the fee.

Lưu ý/ Note: Không được bỏ qua phần thông tin liên quan đến số công nhân ( gồm cả cán bộ quản lý) trên dây chuyền Halal. Với công ty có nhiều địa điểm, vui lòng làm rõ sản phẩm sản  xuất tại địa điểm đó và số công nhân ( gồm cả cán bộ quản lý)/ Don’t leave blank  relating to  number of employees on Halal production line. With one has many factoties, please clear products, employees of each factory.Tải Thông báo