Hotline :0916 777 465

Phiếu đăng ký chứng nhận Halal – Applicationform

Để đăng ký  chứng nhận Halal cho các sản phẩm, Quý Doanh nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký Chứng nhận Halal và gửi về Văn Phòng Chứng Nhận Halal.

List Ingredient

Application

Xem thêm: Đăng ký bản quyền logo