• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Văn Phòng Chứng nhận Halal (HCA Việt Nam) vinh dự  được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên Tiến UAE (MoIAT) công nhận
  Thứ sáu, 17:20 Ngày 22/04/2022

  Để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp của UAE và tăng đóng góp của nó vào GDP, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Công nghệ tiên tiến của Nhà nước, Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (ESMA) và lĩnh vực Công nghiệp trong Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng đã được hợp nhất thành Cơ cấu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến (MoIAT) kể từ tháng 7 năm 2020, và tất cả các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ đã được chuyển giao cho Bộ mới thành lập. Thay đổi này không ảnh hưởng đến quy trình chứng nhận sản phẩm và thông số kỹ thuật. Định dạng chứng chỉ sẽ áp dụng mẫu chứng chỉ MoIAT mới.

  Như vậy để có thể xuất khẩu các sản phẩm Halal vào thị trường UAE, Doanh nghiệp cần được chứng nhận bởi các tổ chức Chứng nhận Halal đã được chấp thuận bởi MoIAT

  Tại Việt Nam, Văn Phòng Chứng nhận Halal (HCA Việt Nam) vinh dự là tổ chức duy nhất được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên Tiến UAE (MoIAT) chấp thuận theo GSO 2055-2, cơ quan pháp luật liên bang quy định về sự an toàn và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp với Nghị quyết Nội các UAE số 10 năm 2014, các Doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký Halal cho HCA Việt Nam để được cấp chứng nhận cho các sản phẩm  theo Tiêu chuẩn Halal.

   

  công nhận UAE