• HCA VIỆT NAM
  • VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL

   HALAL CERTIFICATION AGENCY

  • Việt Nam
  • English
  Quy định mới của thị trường UAE
  Thứ bảy, 10:14 Ngày 10/03/2018

  Quy định về chứng nhận Halal ở UAE:

  Từ năm 2017, khi xuất khẩu các Sản phẩm Halal sang thị trường UAE  thì chứng nhận Halal cho sản phẩm đó phải là: Chứng chỉ Halal chỉ được cấp bởi cơ quan chứng nhận tại nước xuất xứ và cơ quan chứng nhận  đó phải được đăng ký với ESMA.

  Logo của ESMA

  (ESMA: Emirates Authority For Standardization & Metrology - Cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường và Đo lường của UAE.)
  Nếu không có cơ quan chứng nhận đã đăng ký của ESMA tại nước xuất xứ, chứng chỉ có thể được cấp bởi cơ quan chứng nhận đăng ký của ESMA tại nước láng giềng.


  Các cập nhật danh sách cuối cùng cho ESMA đăng ký cơ quan chứng nhận đang trên đường dẫn sau: http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-WITH-ESMA.aspx

   

  Vinh dự là tổ chức chứng nhận Halal tại Việt Nam đã được công nhận bởi GAC và đăng ký với ESMA vì vậy giấy chứng nhận Halal do HCA Việt Nam cấp được chấp nhận tại thị trường GCC nói chung và UAE nói riêng.

  Vì vậy Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn thuận lợi trong việc đăng ký chứng nhận Halal mà không cần liên hệ với tổ chức nước ngoài. 

   

  Liên kết facebook