Hotline :0916 777 465

Thực phẩm chứng năng Halal

Một trong những mục tiêu chính của Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo) là việc bảo vệ con người. Quy tắc “đa số các sản phẩm là được phép sử dụng” có rất nhiều đóng góp cho mục tiêu này. Quy tắc này cũng đã được đóng góp cho sự linh hoạt và áp dụng Luật Hồi giáo trong suốt nhiểu năm qua.

Các loại thực phẩm chức năng chủ yếu là sản xuất tại các quốc gia phi Hồi giáo. Vì vậy các vấn đề về thành phần nguyên liệu của sản phẩm, quy trình sản xuất, địa điểm sản xuất đặt ra những thách thức phức tạp trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn Halal một cách tự nguyện và tự giác.

Việc đánh giá và chứng thực thực phẩm và đồ uống halal nhằm hướng tới thương mại quốc tế và phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo. Chứng nhận nhằm đảm bảo rằng Sản phẩm không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal. Quá trình thực hiện hoạt động đánh giá phải tuân thủ tất cả các quy định của tổ chức công nhận Halal như JAKIM, MUI, MUIS và các theo tiêu chuẩn đánh giá ISO/IEC 17021:2011; ISO/IEC 17065:2012.

Lợi ích của việc chứng nhận Halal

* Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường thương mại quốc tế;

* Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chính, nâng cao chất lượng sản phẩm

* Tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt;

* Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng tới lợi ích người tiêu dùng

Quy trình chứng nhận xin mời xem tại đây