Hotline :0916 777 465

Thông báo của bộ công thương Châu Âu khuyến cáo doanh nghiệp về GCC sẽ bắt đầu áp dụng quy đinh từ 1/1/2017

Thông báo của bộ công thương Châu Âu khuyến cáo doanh nghiệp về GCC sẽ bắt đầu áp dụng quy đinh từ 1/1/2017

Tải Thông báo tại đây