Hotline :0916 777 465

Mỹ phẩm Halal

Mỹ phẩm Halal – Halal Cosmetics & Skin care

Thiên Kinh Quran có đề cập và khuyến khích cho vẻ đẹp và sự sang trọng. Một người được tôn trọng nhiều hơn và sự chú ý từ những người khác khi người đó sạch sẽ và gọn gàng. Điều này đòi hỏi không chỉ quần áo của người đó mà còn sử dụng các chất trên các phần khác nhau của cơ thể. Vì vậy, ngoài việc mặc quần áo thể chấp nhận được, những đồ trang điểm được sử dụng cũng phải được chứng nhận halal.

Người Hồi giáo trên khắp thế giới hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào mỹ phẩm sản phẩm sản xuất từ các quốc gia phi Hồi giáo. Ngành công nghiệp mỹ phẩm ohui đã đạt đến một mức độ độc quyền bởi những quốc gia phi Hồi giáo. Vì vậy, vấn đề của các thành phần halal trong mỹ phẩm đặt ra những thách thức nghiêm trọng.

Nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng và do đó nhu cầu về các sản phẩm halal ngày càng tăng lên, và đã kích thích các nhà sản xuất hiện có và nhà sản xuất mới trong ngành công nghiệp mỹ phẩm đểủan xuất các sản phẩm halal..

Việc đánh giá Mỹ phẩm halal nhằm hướng tới phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo và thương mại quốc tế . Chứng nhận Dược phẩm halal  đảm bảo rằng Sản phẩm không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của Kinh Qu’ran và Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo). Quá trình thực hiện hoạt động đánh giá phải tuân thủ tất cả các quy định của tổ chức công nhận Halal như JAKIM, MUI, MUIS và các theo tiêu chuẩn đánh giá ISO/IEC 17021:2011; ISO/IEC 17065:2012.

Lợi ích của việc được chứng nhận

Lợi ích của việc được chứng nhận

Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường thương mại quốc tế;

Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chính, nâng cao chất lượng sản phẩm

Tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt;

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng tới lợi ích người tiêu dùng