Hotline :0916 777 465

Dược phẩm Halal

Dược phẩm Halal – Halal Medicines

Khái niệm về halal không chỉ giới hạn là thực phẩm mà có liên quan trong mọi khía cạnh của cuộc sống của người Hồi giáo. Hai lĩnh vựcmới được quan tâm và có sự phát triển tiến bộ là mỹ phẩm và dược phẩm.

Việc đánh giá và cấp chứng chỉ các sản phẩa dược phẩm Halal nhằm hướng tới phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo và thương mại quốc tế . Chứng nhận Dược phẩm halal đảm bảo rằng Sản phẩm không sử dụng các thành phần haram và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cẩu của tiêu chuẩn Halal và Shari’ah Islamiah (Luật Hồi giáo). Quá trình thực hiện hoạt động đánh giá phải tuân thủ tất cả các quy định của tổ chức công nhận Halal như JAKIM, MUI, MUIS và các theo tiêu chuẩn đánh giá ISO/IEC 17021:2011; ISO/IEC 17065:2012.

Lợi ích của việc chứng nhận dược phẩm Halal:

- Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường thương mại quốc tế;
– Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chính, nâng cao chất lượng sản phẩm
– Tăng cường sức khoẻ nhân viên, thúc đẩy nề nếp làm việc tốt;
– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng tới lợi ích người tiêu dùng

Quy trình chứng nhận xem tại đây