Hotline :0916 777 465

CHÍNH SÁCH HALAL

Hướng tới một trong những tổ chức chứng nhận Halal uy tín hàng đầu Châu Á trong hoạt động đánh giá sự phù hợp yêu cầu Luật Shari’ah và các tiêu chuẩn Halal quốc tế. pl01-quality-policy